PRISER

De angitte priser inkluderer råtomt på ca. angitt areal, samt veg, vann og avløpsledninger, og kabler for elektrisitet fremført til tomtegrensen. Bryggeplass er ikke inkludert, men det er reservert 1 båtplass på inntil 3 meter til hver tomt.


OMRÅDE C:

TOMT NR.
AREAL (CA m2)
PRIS
1
.
SOLGT
2
.
700.000,-
3
.
SOLGT
4
.
SOLGT
5
.
600.000,-
6
.
600.000,-
7
.
600.000,-
8
.
600.000,-
9
.
650.000,-
10
.
650.000,-
11
.
635.000,-
TOMT NR.
AREAL (CA m2)
PRIS
12
.
635.000,-
13
.
635.000,-
14
.
635.000,-
15
.
SOLGT
16
.
SOLGT
17
.
1.000.000,-
18
.
600.000,-
19
.
SOLGT
20
.
SOLGT
21
.
SOLGT
22
.
SOLGT

OMRÅDE B:
TOMT NR.
AREAL (CA)
PRIS
27
.
SOLGT
28
.
SOLGT
29
.
SOLGT
TOMT NR.
AREAL (CA)
PRIS
30
.
SOLGT
31
.
HØYSTBYDENDE
32
.
HØYSTBYDENDE

I tilegg til ovenstående priser kommer følgende offentlige avgifter:
Dokumentavgift 2,5 % av tomtepris til staten
Tilknytningsavgift for vann til Risør kommune
Tilknytningsavgift for kloakk til Risør kommune
Oppmålingsgebyr til Risør kommune
Vedlikeholdsutgifter av fellesanlegg.
Årlig kommunale avgifter ( vann/kloakk/renovasjon)


GLOPPE HYTTER AS - GLOPPE - 4950 RISØR - TEL. 911 65 011 - post@gloppe.no

solution: promarc as