STARTSIDE

 

Gloppe Hytter AS har 28 flotte byggeklare hyttetomter ved sjøen mellom Risør og Tvedestrand.

Området ligger på Gloppe i Risør kommune, og alle tomtene er meget solrike og med vid utsikt mot Risøya, Lyngør og havet.

I tilknytning til tomtene skal det anlegges felles bryggeanlegg, og det er kjøreveg frem til tomtegrensene. Vann/avløp er tilknyttet offentlig ledningsnett.

Salget av tomtene er nå igang, og planlagt byggestart er våren 2009.


GLOPPE HYTTER AS - GLOPPE - 4950 RISØR - TEL. 911 65 011 - post@gloppe.no

solution: promarc as